BENELÜKS VE FRANSA EKONOMİLERİ KOVİD-19'DAN KABA ETKİLENDİ

Kapanmalar ve ayrışık baskıcı tedbirler zımnında sabık sene Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da ekonomiler daraldı, aylakçılık ve amme borçları arttı.

BENELÜKS VE FRANSA EKONOMİLERİ KOVİD-19'DAN KABA ETKİLENDİ
Brüksel

Avrupa'da, 2020'nin mart ayında toy sima koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve fenomen sayısındaki artışla savaşım düşüncesince tahsil edilen önlemler Fransa'nın yanı esna Benelüks ülkelerinin (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) ekonomilerini de aksi etkiledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, salgınla savaşım şartıyla uygulamaya konulmuş bulunan tedbirler kararı Benelüks devletleri ile Fransa'nın gerçek ekonomileri, nakdî piyasaları ve amme maliyeleri ehemmiyetli seviyede aksama yaşadı.

Kapanma ve muhtelif baskıcı tedbirler kararı bahis konusu devletlerin ekonomileri güzeşte sene daralırken, başıboşluk ve amme borçları da ehemmiyetli oranda arttı.

Belçika, 2022'de fark 2019'daki kazançlı seviyesine ulaşamayacak

Açık müşterek ekonomiye ehil ve global bildirme zincirine efdal oranda ilişkin bulunan Belçika, salgının kaba biçimde etkisine sunulan kaldı. Kovid-19'un lazım geçmiş dalavere gerekse ikinci dalgasında mağazaların, restoranların ve gezinsel tesislerin kapanması ve uygulamaya konulmuş bulunan muhtelif baskıcı tedbirler iç talepte ağır düşüşe illet oldu.

Bununla beraberce ilkin AB ülkelerinin birbirlerine sınırlarını kapatması ve global bildirme zincirinde yaşanmış bulunan kesintiler piyasaların itimatını zedeledi.

Önlemlere karşın salgının sürmesi ve kazançlı belirsizliklerin bitmeme etmesi işsizlikte de artışa illet oldu. Düşen istem ve bildirme zinciri sorunları yatırımların da aşağılık inmesi ile sonuçlandı.

Uygulanan tedbirler ve hanehalkı tüketiminin düşmesi, Belçika GSYH'sinin geçmiş dü çeyrekte kaba biçimde daralması ile sonuçlandı.

Ülke ekonomisi 3'üncü çeyrekte tedbirlerdeki detant ile müşterek seviyede toparlansa da daha açıklanmamış bulunan 4'üncü çeyrekte baştan baskıcı tedbirlerin devreye girmiş olması esasen kaba müşterek düşüşe ayraç ediyor.

2019'da yüzdelik 1,7 oranında büyüyen Belçika ekonomisinin, salgın zımnında güzeşte sene yüzdelik 8,4 daralması bekleniyor.

AB çeşidinden meydana getirilen muhtelif kazançlı çalışmalar, Belçika'nın 2022 senesinde fark 2019'daki kazançlı seviyesine ulaşamayacağını ortaya koyuyor.

Kapanma ve içtimai resmiyet kurallarının ülkede iç talebi hoppadak 2020'de yüzdelik 10 düşürmesi beklenirken, istihdamın da yüzdelik 0,7 oranında azalması öngörülüyor.

Kriz ve tedbirlerin ülkedeki mevhibe gelirlerini ehemmiyetli seviyede azaltması, ilkin içtimai ve afiyet harcamalarının artarak çoğalması amme borcunun yükselmesini mübrem müşterek bir duruma sokuyor. Kamu borcunun ulusal gelire oranının 2019'daki yüzdelik 98 düzeyinden 2020'de yüzdelik 118'e çıkması, işsizliğin ise 5,4'ten 5,9'a tırmanması bekleniyor.

Arz zinciri kesintileri ile talepteki belirsizlikler kararı yatırımların güzeşte sene yüzdelik 14 düşmesi öngörülüyor.

Özellikle otel, aşevi ve perişan kabilinden fariza sektöründeki işletmeler salgından en kaba etkilenenler oldu. Belçika, ilkin salgından etkilenen sektörlerde çalışanlara muhtelif istihdamı esirgeme programları ile nakdî imdat sunuyor.

Önlemler çerçevesinde canlılık yerleri, aşevi ve kafeler kapatılırken, kuruluşların evden emek vermek düzenine geçmesi istendi. Zorunlu gereksinimlerin giderilebileceği market, etçi ve eczane kabilinden işletmeler dışındaki iş bölgeleri de kapatıldı.

Belçika hükümeti, kazançlı manada çetince vaziyetteki şirketler düşüncesince mevhibe ertelemesi, akışkanlık desteği, çalışanların arızi işsizliğe elan havadan erişimi, başıboş dizge sahiplerinin de arızi işsizlikten faydalanabilmesi, krizden etkilenen pres ve hanelerin borçlarının ertelenmesi, başıboş dizge malikleri ve işletmeler düşüncesince dirimlik vergisi, ön kesinti vergisi, KDV ve içtimai asayiş primlerinin ertelenmesi kabilinden uygulamaları devreye aldı.

Fransa'da yüzdelik 3 seviyesinde bulunan bütçe açığı yüzdelik 10,5'e ulaştı

Fransa, Avrupa'da salgından iri vuruş düzlük devletler ortada arazi aldı.

Turizm ve havacılık kabilinden salgından en aşkın etkilenen bölgelerde koyu faaliyetleri bulunan Fransa, güzeşte sene salgından kaba biçimde etkilendi.

Ülkenin ihracatı ile beraberce döviz girdilerinde ehemmiyetli eksilme bekleniyor. Ekonomik belirsizliklerin devamı ve nakdî sorunlardan dolayı hususi bölüm yatırımlarının da azalması öngörülüyor.

Fransa'da güzeşte sene GSYH'nin salgın zımnında yüzdelik 9,5 azalması bekleniyor. Olumsuz kazançlı etkilerin ilkin disiplin kısıtlamaların yürürlüğe girmiş bulunduğu ve iç ilginin daraldığı ikinci ve dördüncü çeyrekte yoğunlaştığı kestirim ediliyor.

Ülkenin salgından en aşkın etkilenen alanlarını turizm, konaklama, erişim ve aşevi kabilinden muhtelif fariza sektörleri oluşturdu.

Fransa'da 2019'da yüzdelik 3 seviyesinde bulunan bütçe açığının güzeşte sene yüzdelik 10,5'i bulması bekleniyor.

Kapanmanın ekonomiye aksi etkisi, ülkede mevhibe gelirlerinin azalması ve içtimai desteklerin artarak çoğalması ile sonuçlandı. Salgının tesirleri ile savaşım düşüncesince tahsil edilen tedbirler, amme maliyesine de yansıdı. Sağlık, başıboşluk ve öbür içtimai masraflar ile mevhibe muafiyetleri ve işletmelere desteklerin iri maliyeti doğacak zamanlarda netlik kazanacak.

Fransa'da 2019'da yüzdelik 98,1 bulunan amme borcunun GSYH'ye oranının güzeşte sene yüzdelik 115,9'a kavuşması bekleniyor. İşsizliğin ise yüzdelik 8,5 seviyelerinde çakılı kalması öngörülüyor.

Fransa'da salgın tedbirleri kapsamında mülga işletmelere muhtelif amme yardımları yapılıyor. Bu kapsamda, içtimai asayiş prim ödemeleri muafiyetleri, mevki güvenceli krediler, mevhibe ödemelerinin süresinin uzatılması, ortaklık desteklemeleri, bölümsel başıboşluk programı, ıvır zıvır işletmelere müteveccih el birliği fonu ile muhtelif yardımlar sağlanıyor.

Bütçe disipliniyle adlı sanlı Hollanda'nın 2020'de yüzdelik 7,25 bariz vermesi bekleniyor

Ticaret, turizm, tarım, hayvancılık ve içtimai hakları ile adlı sanlı Hollanda da salgından kaba biçimde etkilendi.

Ülke ekonomisi salgının başlamasıyla 2020'nin geçmiş çeyreğinde yüzdelik 1,5, ikinci çeyrekte ise yüzdelik 8,5 daraldı.

Yaz başlarında tedbirlerin yumuşaması ile 3'üncü çeyrekte toparlanmaya süregelen Hollanda'nın, ikinci dalganın başladığı senenin sonuç çeyreğinde de kaba biçimde küçülmesi bekleniyor.

Hollanda'da ekonominin salgın kararı 2020'de yüzdelik 5,3 daralması öngörülüyor. GSYH'nin 2019 seviyelerine ulaşmasının ise minimum 2023'ü bulacağı kestirim ediliyor.

Ülkede makbul kısıtlamaların kazançlı faaliyetlere aksi tesiri ile mahveden güveninin bağan seyredeceği beklentisi öne çıkıyor.

Hollanda'da işsizliğin çöküntü öncesindeki yüzdelik 3,4 düzeyinden 2020'de yüzdelik 4,4'e çıkması ve istihdam piyasalarındaki toparlanmanın iyice ağır gerçekleşmesi bekleniyor.

Bütçe disipliniyle adlı sanlı Hollanda'nın salgın kararı 2020'de yüzdelik 7,25 bariz vermesi öngörülüyor. Ülke mevhibe gelirlerinin Kovid-19 zımnında azalması ve içtimai harcamaların da artarak çoğalması mübrem duruyor.

Hollanda'da amme borçlarının ulusal gelire oranının çöküntü öncesindeki yüzdelik 48,7 düzeyinden 2020'de yüzdelik 60'a çıkması ve bu artışın doğacak zamanlarda da bitmeme etmesi bekleniyor.

Ülkede, salgının yayılması ile mecburi gereksinimlerin karşılanabileceği iş bölgeleri dışındaki eksiksiz mağazalar kapatıldı. Salgın cihetiyle ortaya çıkan istihdam problemine müteveccih kendisine çalıştıran ve iş arayanları müşterek araya gelmek düşüncesince ortam kuruldu.

Çalışma saatlerine müteveccih tedbirler, evden çalışmaya öncelik, KOBİ'lerin kredilerle desteklenmesi, bankalarca borçların ertelenmesi, salgından etkilenen işletmelerin dirimlik ve kurumlar vergisi ödemelerinin ertelenmesi, ıvır zıvır işletmelere dirimlik yardımı, iş hacmi kaybeden firmalara tutma kabilinden muhtelif amme desteklemeleri sağlandı.

Lüksemburg'da işsizliğin yüzdelik 5,6'dan yüzdelik 6,6'ya tırmanması bekleniyor

Salgın, Avrupa'nın en ensesi kalın ülkelerinden bir tanesi bulunan Lüksemburg ekonomisini de vurdu.

Uygulanan tedbirler ve kapanmalar zımnında 626 bin sözü geçen ülkede, kazançlı etkinlik geçmiş çeyrekte tevakkuf noktasına geldi.

Özellikle yandaki AB ülkelerinin sınırlarını kapatması, nüfusunun ehemmiyetli müşterek bölümü elan makul değerli bulunduğu düşüncesince yandaki devletlerde eğleşme fail Lüksemburg'da muhtelif sıkıntılara illet oldu.

Ülkenin, bağıl ıvır zıvır boyutu ve nakdî hizmetler odaklı ekonomisi cihetiyle evden çalışmaya elan çabuk uzlaşma gösterdiği belirtiliyor.

Kişi başı gelirin 100 bin avronun üstünde seyrettiği Lüksemburg'da ekonominin 2020'de yüzdelik 4,5 daralması öngörülüyor.

Lüksemburg'da 2019 senesinde yüzdelik 2,4 aşkın sağlayan bütçenin, 2020'de yüzdelik 5,1 bariz vermesi bekleniyor. Toplam mevhibe gelirlerinin ise 2020'de tahminî yüzdelik 10 azalacağı kestirim ediliyor.

2019'da yüzdelik 22 bulunan mecmu borçların GSYH'ye oranının 2020'de yüzdelik 25,4'e çıkması ve bu artışın beş altı sene elan bitmeme etmesi öngörülüyor.

Ülkede işsizliğin de 2019'daki yüzdelik 5,6 düzeyinden 2020'de yüzdelik 6,6'ya tırmanması bekleniyor.

Lüksemburg'da başıboş çalışanlara ve salgından etkilenen işletmelere direkt iane sağlanıyor. Kamu, endamsız emek vermek ödeneğine ehemmiyetli seviyede imdat sunuyor. Kovid-19'dan etkilenenlerin mevhibe ödemelerine de kolaylıklar getirildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 11:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1