DDK’NIN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ: İDEOLOJİK GRUPLAR RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki ve sorumluluklarının genişletilmesi şeffaflıktan kaçan, denetimden korkan  ve ideolojik faaliyet içinde olan bazı meslek birliklerini ve bağlı iştiraklerini rahatsız etti. Anayasanın 108. maddesine göre, İdarenin hu

DDK’NIN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ: İDEOLOJİK GRUPLAR RAHATSIZ OLDU

Anayasanın 108. maddesine göre, İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, yargı organları dışında Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme görevi yapıyor.Cumhurbaşkanlığı'nca 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar kapsamında Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi. 5 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlerine dair maddelerinde gerçekleştirilen değişiklikle kooperatifler ve birlikler Devlet Denetleme Kurulu'nun denetim görev alanına dahil edildi. İki maddede yapılan değişiklikle ekonomik ve sosyal hayatın vatandaşların hak ve menfaatlerine dokunan alanlarda faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerin görevlerini daha etkin ve verimli yürütmesi, üyeleri ve faydalanıcısı vatandaşların hak ve menfaatinin korunması amaçlandı.

Anayasa'nın 108.maddesinde zikredilen bu kurum ve kuruluşların ortaklık ve iştirakleri, yapılan denetimlerde gerekli olması durumunda denetim kapsamına alınıyordu. Bu defa bağlı ortaklık ve iştirakler açıkça belirtilerek, kimi denetim görevleri esnasında yaşanan kapsamda olup olmadığı şeklindeki yaşanan bazı durumlar açığa kavuşturuldu.

Üçüncü madde ile yapılan değişiklikle de grup başkanı olan DDK Kurul Üyesi ile DDK Denetçilerinin, denetim görevinin icrası sırasında denetim kapsamındaki kurum ve kuruluşların denetim birimleri veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluğa haiz olarak denetim görevlerini yapacaklarını ifade eden teknik bir düzenlemeye gidildi.

Kaynak: SABAH.COM.TR

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021, 16:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1