GÜMRÜKLERDE 'İZİNLİ GÖNDERİCİ' İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

Gümrük işlemleri kapsamında düzenlenen izinli gönderici yetkisinin, Ticaret Bakanlığı'nca verilebilecek basitleştirme izinleri kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

GÜMRÜKLERDE 'İZİNLİ GÖNDERİCİ' İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye'nin de taraf olduğu Ortak Transit Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar ile Avrupa Birliği izinli gönderici uygulamasına uyum sağlanmasını teminen daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde düzenlenen izinli gönderici yetkisinin, transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek basitleştirme izinleri kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.Böylece Türkiye ihracat yüklerinin daha hızlı ve modern yöntemlerle hareket gümrük idaresine uğramaksızın yetkilendirilmiş tesislerden hedef pazara sevk edilmesini sağlayan izinli gönderici sisteminin yaygınlaştırılması ve bu çerçevede işlemlerinin daha kolay yapılabilmesine imkan sağlandı.Ayrıca izinli gönderici başvurusu gerek başvurana gerekse de başvuru sahibinin izinli gönderici kapsamında kullanacağı tesislere ilişkin detaylı incelemelerle sonuçlandırılacağından, düzenleme ile izinli gönderici başvurusu diğer basitleştirme başvurularının değerlendirme prosedürlerinden istisna tutuldu.İzinli gönderici yetkisi alan kişilere transit rejimine konu eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın transit işlemlerini gerçekleştirme imkanı tanınarak, başvuruya ilişkin hususlar belirlendi.Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne bağlı olarak daha önce izinli gönderici yetkisi kazanmış olanların mevcut haklarının korunması amacıyla, yeni sisteme geçiş için son tarih 31 Aralık 2023, bu yönetmeliğin izinli gönderici yetkisine ilişkin hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Ocak 2022 olarak belirlendi ve bu tarihler arasında yapılacak başvuru ve yetkilendirmelere ilişkin tesis edilecek işlemlere açıklık getirildi.

Kaynak: MILLIYET.COM.TR

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021, 13:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1