POSTA SEKTÖRÜNDEKİ 'YETKİLENDİRME ŞARTLARI' GÜNCELLENİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 1 milyon lira, il ve iller bazında bu işi yapacakların en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

POSTA SEKTÖRÜNDEKİ 'YETKİLENDİRME ŞARTLARI' GÜNCELLENİYOR

BTK'nin Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı.Düzenlemeyle posta sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesisi ve hizmetlerin tüketici memnuniyetini artıracak kaliteyle sunulması amacıyla halihazırda geçerli olan yetkilendirme şartlarının güncellenmesi planlanıyor. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının ulusal ve il bazında sahip olmaları gereken asgari sermaye şartlarının revize edilmesi hedefleniyor.Buna göre, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 1 milyon lira, il ve iller bazında bu işi yapacakların en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerden asgari 42, il ve iller bazında olanlardan 5 öz mal motorlu taşıta sahip olması talep edilecek.Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda öz mal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartı aranacak.Bu taşıtların nitelik ve sayılarına ilişkin hususların kontrol ve denetiminde Karayolu Taşıma Yönetmeliği düzenlemeleri esas alınacak, BTK tarafından ilave bir kontrol ve denetim yapılmayacak.Şubeler 200 metrekarelik taşınmazın kullanımına sahip olacakSöz konusu şirketlerin merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 metrekarelik kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketlemeyle depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen, eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekecek.Her bir şubenin de en az 20 metrekarelik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması zorunlu tutuluyor.Taşınmazlara ilişkin metrekare bilgilerinde yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse idari yaptırım uygulanacak. Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması uyarınca taşınması yasaklanan tehlikeli maddelerin kabulü yasak olacak.Posta hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılarının sermaye şartını yerine getirdiklerini gösterir belgeleri 6 ay içinde BTK'ye vermeleri gerekecek.Sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin yetkilendirmeleri iptal edilecek. Hizmet sağlayıcıların, motorlu taşıt ve taşınmazlara ilişkin şartları yerine getirdiklerini gösterir bilgileri de 12 ay içinde kuruma göndermeleri istenecek.Taşıtlara ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılarının yetkilendirmeleri iptal edilecek.

Kaynak: MILLIYET.COM.TR

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 12:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1