ZİRAAT BANKASI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ziraat Bankası, kimi kayıtlı ve görsel iletişim araçları organlarında bankayla ilişik çıkan haberlere bağlı açıklama yaptı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden meydana getirilen açıklamada, Bazı mukayyet ve görsel iletişim araçları organları ve kimi içtimai iletişim araçları hesaplarında bankamızla ait ağız ağıza müsvedde kastı haiz duyum nedeniyle, aşağıda bilgileri toprak düzlük konularda, kamuoyunun akıllıca bilgilendirilmesi üzere bu açıklamanın yapılması mecburi bir vaziyete gelmiştir. ifadelerine toprak verildi.Ziraat Bankası'nın çalışkanlık ve finansal verilerini, bilgileri ile baş başa 3 ayda yanında derneşik şekilde halkoyu ile paylaştığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:Ziraat Bankası'nın Virgin Adaları'ndaki yanında kuruluşa 1,6 bilyon dolar ücretinde emniyet açmış olduğu ve öğrenim edemediği gelişmeleri ile ait olarak; bahsi güzeşte tutardaki kredi, Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki endirekt hissedarlığı münasebeti ile Türk Ortaklığı'nın bitmeme edebilmesi üzere üretim edilmiştir. Söz konusu kredi, kullandırıldığı tarihteki mevzuat, bankamız uygulamaları, etraf şartları ve umumi bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve ülkemizin ehemmiyetli varlıklarından bulunan Turkcell'deki Türk hissedarlığının korunması üzere kullandırılmıştır.Şirketin aşırı uluslu katılma yapısı gereği ait tarihte türlü devletlerde bitmeme fail kompleks davalar zincirinin çözülmesi ve hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesi ile kredinin arka ödenmesine bağlı akışın sağlanabileceği öngörülmüştür. Kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren hissedarlık yapısının güçlendirilerek, hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde kez alınmış, bunun kararında çalışan dalavere yapısının tesisi ile ait kredi, Ekim 2020 tarihinde öğrenim edilmiştir. Diğer yandan bu kredinin ister kullandırımı gerekse tahsilatına bağlı bilgiler, bankamızın umumi ağ sitesinde de piyasaya çıkan ait dönemlerin Bağımsız Denetim Raporları'nda detaylı şekilde toprak almıştır. Bununla baş başa konu, tamlanan zamanlarda nice mukayyet ve görsel matbuat organı kabilinden sav şekilde da kullanılmıştır.Ziraat Bankası, saydam yanında ticari kuruluşTarımsal üreticilerin veznedar haczinden çevre kıygın olduklarına bağlı haberlerle ait olarak, şu ifadelere toprak verildi:Ziraat Bankası'nın kûhi el altında 685 bin ekincilik kredisi kullanan alıcısı ve bu alıcıların de kısaca 80 bilyon TL emniyet riski mevcuttur. Ziraat Bankası'nın kullandırdığı başka kredilerin de engelleme edilmiş olduğu strateji payı yüzdelik 2,3 iken (ki bu kantite dal düşüncesince kısaca yüzdelik 4'tür) bahis konusu ekincilik kredilerinden strateji hesaplarına geçiş etmiş olanların payı ise kısaca yüzdelik 1,5 kadar düşüt yanında seviyededir.Kanuni hakkı bulunmasına karşın, zirai üretimin sekteye uğramaması yerine kimi hallerde haciz ve benzer yollara bile başvurulmaktan sakınılmaktadır. Söz konusu strateji oranının düşüt olmasının anne nedeni, çiftçimizin, köylümüzün bu mevzuda gösterdiği hassasiyetin yanı esna Ziraat Bankası'nın önel uzatma, repo tehir ve benzer yollarla yapılandırmaya ağırbaşlılık vermesinden kaynaklanmaktadır. Ziraat Bankası, zirai faaliyetlerini bitmeme etmek talip üreticilerimize sağlamış olduğu bu imkanlarla zirai emniyet riskinin meblağ şekilde yüzdelik 9, alıcı sayısı şekilde da yüzdelik 16'sını yapılandırmış durumdadır.Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyelerine milyonlarca teklik yanında tomar ifa yapılarak madde ile ait belgelerin ait kurumun denetçilerinden gizlendiği iddiası ile ait şekilde ise şu değerlendirmede bulunuldu:Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri Genel Kurulla verme edilen görevlerine atanmaları ile baş başa alacakları kemiksiz ecir miktarları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilerek halkoyu ile paylaşılmaktadır. Bazı neşriyat organlarında tabir edilmiş olduğu üzere, 'net' şekilde ödeneceği Genel Kurul Kararı ile muayyen ve KAP bildirimi ile kamuoyuyla paylaşılmış bu ücretlere, içtimai düzenlilik primi kesintisi (Emekli Sandığı ve TZHEMSAN), ücretlerden doğranan sağlık vergisi ve kaşe vergisi de engelleme edilerek ait saymanlık üstüne kaydedilmektedir. Banka ait tahminde brüt ücreti giderleştirir, çalışana kanuni kesintileri yaparak kemiksiz ücretini öder. Bu hemen Ziraat Bankası düşüncesince değil sektördeki bütün bankalar ve firmalar düşüncesince makbul yanında hesaplama ve muhasebeleştirme uygulamasıdır. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri açısından, bankanın başka mensuplarının elde etmiş olduğu aylık ve mahiyet haklarından ayrımlı yanında yürütüm bahis konusu değildir.Bu noktada hem iletişim araçları hem teftiş tarafında asıl olmayan, kalık bilgiler ile neticeler ve kanaatler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak ülkemizin en ehemmiyetli aktifleri ortada bulunan, bağlı piyasaya okunabilen olanak sağlayan, gerçekleştirdiği faaliyetlerin topu topu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ari teftiş kuruluşları kabilinden daim denetlenen ve halkoyu ile teftiş neticeleri paylaşılan saydam yanında ticari yapı bulunan Ziraat Bankası, amaçlarından sapmadan çalışmaya bitmeme edecektir.

Kaynak: MILLIYET.COM.TR

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 22:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1

SEO Uzmanı
Sprey Nozul