KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN WHATSAPP İÇİN İNCELEME KARARININ ÖNE SÜRÜLEN NEDENİ AÇIKLANDI

Kurul incelemesinde, WhatsApp kabilinden dünya haricinde beledi data sorumlularına yapılacak nakil dair mevzuat hükümlerine ihtilaf olup olmadığı, müşterek ihlale sebebiyet verilip verilmediği kontak lens dibine alınacak.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN WHATSAPP İÇİN İNCELEME KARARININ ÖNE SÜRÜLEN NEDENİ AÇIKLANDI
Ankara

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması ile alakalı incelemesinde, iklim haricinde beledi data sorumlularına yapılacak nakil ait mevzuat hükümlerine muhalefet olup olmadığını, "hukuka ve doğruluk kurallarına akla yatkın olma", "belirli, açıkça ve yasal amaçlar düşüncesince işlenme" ve "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlanmış ve endazeli olma" prensipleri açısından ortak ihlale sebebiyet verip vermediğini lens dibine alacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp üzerine doğrudan doğruya inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, WhatsApp uygulaması hakkında, data el işi şartları, iklim dışına data aktarımı ve asliye ilkeler anlamında doğrudan doğruya inceleme başlatılması kararının gerekçesine bağlı izah yapıldı.

Kişisel verilerin işlenebilmesi düşüncesince 7 Nisan 2016'da Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren 6698 mahdut Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tamlanan şartlardan birinin olan olması gerektiği anlatım edilen açıklamada, bu şartların olmadığı hallerde ferdî verilerin fakat ilgilendiren ferdin açıkça rızası darılmak yoluyla işlenebileceği aktarıldı.

Kanunda arazi düzlük "açık rıza"nın ferdin cemaat bulunduğu verinin işlenmesine özlük talebiyle hukuka akla yatkın halde müsaade vermesi anlamını taşımış bulunduğu tamlanan açıklamada, sunulan açıkça rızanın art alınabileceği tabir edildi. Açıklamada, art kabul etme beyanının data sorumlusuna eriştiği andan itibaren hükümranlık doğurduğu belirtildi.

Ayrı ayrı açıkça isteme katılması gerekiyor

Bu mevzularla ilgilendiren Kurulun elan ilk verdiği kararların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere arazi verildi:

"Söz konusu Kurul sonucunda da belirtildiği üzere, ilk evvela ferdî verilerin işlenmesi esnasında ilgilendiren kişilerden tahsil edilen açıkça rıza, data sorumluları kabilinden ortak hizmetin ifası düşüncesince ön kayıt namına encam sürülemeyecektir. Kanunun 4'üncü maddesi gereğince ferdî verilerin, hukuka ve doğruluk kurallarına uygun, belirli, açıkça ve yasal amaçlarla ve işlenme neredeyse bağlı, sınırlanmış ve endazeli olma ilkelerine akla yatkın namına işlenmesi, ne ferdî verilerin işleneceği yahut ne amaçlarla kimlere aktarılacağı hususlarında lazım bilgilendirmenin işlenmiş olması ve gelişigüzel ortak işleme/aktarma faaliyetine müteveccih alternatif sunulmak yoluyla değişik açıkça isteme katılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kanunun 'kişisel verilerin iklim dışına aktarılması' başlıklı 9'uncu maddesinde, ferdî verilerin, ilgilendiren ferdin açıkça rızası olmadan iklim dışına aktarılamayacağı, fakat anılan hükmün ikinci fıkrası gereğince Kanunun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası ile hususi kalifiye ferdî veriler itibarıyla 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında tamlanan şartlardan birinin varlığı ve ferdî verinin aktarılacağı ecnebi ülkede tam korumanın bulunması, tam korumanın bulunmaması yerinde Türkiye'deki ve ilgilendiren ecnebi ülkedeki data sorumlularının tam ortak korumayı bağlanmış namına üstlenme etmeleri ve Kurul izninin bulunması kaydıyla ferdî verilerin ilgilendiren ferdin açıkça rızası aranmaksızın iklim dışına aktarılabileceği düzenlenmiştir."

WhatsApp kullanıcılarından ne istem ediyor?

KVKK'nın açıklamasında, WhatsApp Inc tarafından, WhatsApp uygulamasını gitmek talip kullananların ferdî verilerinin işlenmesine ve iklim haricinde olan üçüncü taraflara aktarılmasına isteme verilmesini içerecek halde yararlanma şartlarının güncellendiği, bu kapsamda "rıza vermeyen kullananların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine" değgin kullanıcılara bilgilendirme yapıldığının belirleme edilmiş bulunduğu belirtildi.

Bilgilendirme metninde manipülasyon meydana getirilen Gizlilik Politikası'nda ise ne verilerin ne amaçlarla işleneceğinin tabir edilmiş bulunduğu dökme açıklamada, işlenen ferdî verilerin WhatsApp Inc kabilinden misyon almış bulunduğu ve misyon verdiği firmalar ile öteki üçüncü yan data sorumluları üzere kupkuru namına belli başlı sıfır taraflara fen destek, teslimat ve öteki hizmetleri sağlamak, araştırı yapmak, marketing ve sormaca üzere gene belli başlı sıfır amaçlarla aktarılacağının belirtildiği kaydedildi.

İncelemede nelere bakılacak?

Açıklamada, tetkikte ferdî verilerin WhatsApp Inc kabilinden işlenmesine ve iklim haricinde beledi bambaşka data sorumlularına aktarılmasına bağlı açıkça isteme katılması ait ön yorum yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın yararlanma yaygınlığı da cezaevi uğrunda bulundurularak bu durumun ortak ihlal oluşturup oluşturmadığı, hukuka ve doğruluk kurallarına uygunluğu, meydana getirilen güncelleme ile hizmetin isteme şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı ve WhatsApp Inc kabilinden iklim haricinde beledi data sorumlularına yapılacak nakil ait ilgilendiren Kanuna muhalefet olup olmadığı yönlerinden inceleme yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 17:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1