Başkan Erdoğan’ın göreve başlamasıyla Üç ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlamasıyla Türkiye’ye çağ atlatacak yeni sistemin teşkilat yapısı da jet hızıyla kuruldu. Üç kararname ile sistemin esasları belirlendi. Türkiye'ye ekonomiden diplomasiye sosyal yaşamdan adalete kadar çağ atlatacak yeni hükümet sistemini omuzlayacak güçlü bir teşkilat yapısı kuruldu.

Başkan Erdoğan’ın göreve başlamasıyla Üç ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı!

Yeni sistemin teşkilat yapısı, işleyişi, kurulların görevleri, kamuda kadro ve pozisyonlar, üst kademe yöneticilere ilişkin üç ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Kararnamelerdeki önemli başlıklar şöyle:

DEVLET BAŞKANI SIFATI: Yürütme yetkisi devletin başı Cumhurbaşkanına ait olacak. "Devlet Başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek astlarına devredebilecek. Ancak devrettiği yetkiyi gerek gördüğünde kendisi de doğrudan kullanabilecek.

ÖZEL TEMSİLCİ YETKİSİ: Cumhurbaşkanı, özel bilgi, uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda özel temsilci görevlendirebilecek. Bu şekilde görevlendirileceklere büyükelçi unvanı verilecek. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi süresince devam edecek. Giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak.

MERKEZ TEŞKİLAT KADROLARI: Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilat kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Cumhurbaşkanı verdiği görevleri yapmak üzere başdanışman, danışman atayabilecek. Teşkilatta kadrolu personel, kadroya bağlı süreli personel, kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmi zamanlı personel, sözleşmeli personel görev yapacak.
 

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU: En yüksek devlet memuru İdari İşler Başkanı oldu. Bu başkanlık birimlerin faaliyetlerini, hesaplarını denetlemekle görevli, yetkili olacak. Başkanlık hukuk, prensipler, güvenlik ve destek-mali hizmet olmak üzere 4 birimden oluşacak.
 

YASALARI VETO YETKİSİ: Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Meclis'te kabul edilen yasaların anayasa ve hukukun genel ilkelerine uygunluğunu inceleyerek onaya hazırlayacak. Ayrıca bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapacak.
 

ATAMALAR, KARARNAMELER: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü devlet teşkilatının etkin şekilde işlemesini sağlayacak. Üst kademe kamu yöneticilerinin atamalarıyla Cumhurbaşkanınca yapılacak diğer atama ve seçme işlemlerini Anayasa, yasalar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hukukun genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapacak.
 

GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM: Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, devletin güvenlik politika, stratejileriyle ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak. Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü hal ilanına esas olan konularda bilgileri derleyecek, değerlendirecek.

 
9 KURUL GÖREV YAPACAK: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları olmak üzere 9 kurul görev yapacak. Kurullar Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirecek. Cumhurbaşkanınca uygun görülen politikalar hakkında gerekli çalışmaları yapacak. Alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak. Kurullarda en az üç üye göre yapacak.


CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANAN KURUMLAR
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığına bağlı görev yapacak.
 

4 OFİS BAŞKAN OFİSİNE BAĞLI OLACAK: Özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere 4 ofis kuruldu. Ofisin en üst amiri Başkan Ofisi, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.
 

OFİSLERİN GÖREV ALANLARI: Dijital Dönüşüm Ofisi, milli teknolojinin geliştirilmesi için projeler geliştirecek, yapay zekâ uygulamalarına öncülük edecek. Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak. İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretecek. Yatırım Ofisi ise Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek.
 

YAPAY ZEKADA ÖNCÜ OLACAK: Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1

seo uzmanı