FATİHA SURESİNİN ANLAMI VE TÜRKÇE OKUNUŞU! MEALİ, FAZİLETİ VE...

Fatiha suresi her namazda ve her gün okuduğumuz sureler arasındadır. Fatiha suresi ölülerimizin arkasından ve namazlarda her daim okunmaktadır. Fatiha suresinin de diğer sureler gibi okunmasının çok sevap olduğu söylenir. Fatiha suresi şifa niyetine de okunmaktadır. Mushaf'ta ilk su

FATİHA SURESİNİN ANLAMI VE TÜRKÇE OKUNUŞU! MEALİ, FAZİLETİ VE...

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

1.Bismillahirrahmanirrahim

2.Elhamdulillâhi rabbil'alemin

3.Errahmânir'rahim

4.Mâliki yevmiddin

5.İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

6.İhdinessirâtal mustakîm

7.Sirâtallezine en'amte aleyhim

8.Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ ANLAMI

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

FATİHA SURESİ TESFİRİ

1.Nahl Suresi'nin 98. ayeti "Kur'an'ı okuduğunuzda sürgündeki şeytandan Allah'a sığının" dediği için, Kuran'ı okumaya başlayanlar bu sırayı "euzu .. . tefsir, sadece “Bismillahirrahmanirrahim” değil, aynı zamanda “Bismillahirrahmanirrahim” olarak da telaffuz edilmelidir.

2. Hamd (övgü, övme) iyilik ve güzellik karşısında yapılır, bu iyilik ve güzelliğin sahibi, irade ve nüfuzu olsun ya da olmasın övülebilir. Övgü dille de yapılır; “Allah’a hamd olsun, elhamdülillah…” denilir, ancak sebep sadece nimet ve ihsan değil, irade ve tercihe dayalı tüm güzellikler ve iyiliklerdir. Bu anlamda Fatiha tefsiri sadece Allah'a mahsustur.

3. Rahman ve rahim, şefkat ve merhamet demektir. Rahman, iyiye de kötüye de merhamet eder, yarattıklarının tümüne de merhametlidir. Rahim, sadece ahirete inananlara merhamet eden demektir. Allah'ın rahmeti bütün mahlûkatı kucaklar. O, lütfuyla tüm müminlere ve kafirlere bol rızık ve bereket verir.

4.Diğer ayetler de mükâfat ve ceza gününün ahirette hesap ve hüküm günü olduğundan bahseder. Allah, zaman kavramından bağımsız olarak her zaman mutlak hakim, malik ve maliktir. Cenâb-ı Hak, kullarını imtihan etmek için bu dünya hayatında kullarına mülkiyet hakkı ve yetki vermiş; İnançlarına rağmen dikkatsiz davranan insanlar.

5. İnsanın yaratılışının amacı ibadettir; ancak bunu yapmak zorunda değiller, kendi istekleriyle yapıyorlar veya yapmıyorlar. Ama bazen insanlar kargaşa ve ıstıraplara düştüler, o kadar çok batıl dinler ve gereksiz sistemler ortaya çıktı. Bu ayet bize ibadet ettiğimizde, yardım istediğimizde ve tevhid getirdiğimizde yöneleceğimiz en doğru yeri göstermektedir.

6. İnsan bu dünyada ve ahirette hayatını düzenlediği sürece doğru yoldadır; Onlar da yanlış yola girdiler. Bunun nedeni, insanların kendilerini yeterli görmeleri ve ilim ve kuvvet kazanmak için Allah'a yönelmeyi reddetmeleridir. Yaratıcı ve yaratılmış, Allah ve kul, akıl ve vahiy, hürriyet ve zorlama, adaletsizlik ve adalet, iyi ve kötü... İslam'da doğru yol, vahiy, vicdan ve akıl ile birlikte çalışmakla bulunur.

7.Fatih'in tefsirinin son ayetinde, tarih boyunca ilahi hidayeti reddedenlerin yaşadıkları, İslam'ın doğru yol olduğunu göstermektedir. Bu nedenle doğru yolu arayan ve yolunu imtihan etmek isteyenler, geriye bakmalı, gerçek saadeti bulanların, sapıkların ve Allah'ın gazabına uğrayanların yol ve yöntemlerini incelemelidirler.

FATİHA SURESİ FAZİLETİ

Birçok sıkıntı ve sıkıntıdan uzak durmasına yardımcı olur. Hastalar suda veya üzerlerinde okunursa Allah'ın izniyle şifa bulurlar. Bir kimse yatarken Fatiha suresini 7 defa okursa ölümden başka her şeyden korunur, Fatiha Suresi'ni okuyan kişi, Kuran'ın tamamını okumuş gibi sevap alır, Fatiha suresini 7 ayeti çok okuyan cehennemin kapılarını kapatır, Fatiha Suresi her derde devadır,

Fatiha Suresi nazil olunca şeytan haykırdı, Çünkü Fatiha okuyana sevap cehennem ateşinin haram kılınmasıdır, Hastaya 41 Fatiha okunursa iyileşir, her gün sabah kazası ile sünnet namazı arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi korunur, yoksulluk görmez, hasta olursa şifa bulur; zayıfsa, güç bulur, Fatiha okuyan kişi kısır olursa çocuğu olur, her farz namazın ardından 7 Fatih'i okuyana hayır kapıları açılır.

Kaynak: POSTA.COM.TR

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 16:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1