FURKAN SURESİNİN 74. AYETİ ANLAMI, FAZİLETİ, TÜRKÇE MEALİ VE...

Furkan suresinin 74. ayeti anlamı, fazileti açısından sıklıkla okunan ve ezberlenen ayetler arasındadır. Halk arasında kısmet duası olarak da bilinen ve kulların Allah-u Teala’dan bu yönde niyazda bulunduğu Furkan suresinin 74. ayetinin anlamı, fazileti, Türkçe meali ve tefsiri il

FURKAN SURESİNİN 74. AYETİ ANLAMI, FAZİLETİ, TÜRKÇE MEALİ VE...

Furkan suresinin 74. ayeti hem hayırlı bir eş hem hayırlı bir evlat isteyenler tarafından daha sık okunuyor. Ayetin anlamında ise aynı zamanda kişinin takva sahibi insanlara önderlik etme isteği konusuna dikkat çekiliyor. İşte, kısmet duası Furkan suresinin 74. ayetinin anlamı, fazileti, Türkçe meali ve tefsiri ile ezberleme için Türkçe ve Arapça okunuşu

FURKAN SURESİNİN 74. AYETİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).

FURKAN SURESİNİN 74. AYETİ ARAPÇA OKUNUŞU

FURKAN SURESİNİN 74. AYETİ ANLAMI

(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler.

FURKAN SURESİNİN 74. AYETİ TEFSİRİ

Müfessirler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet” duasındaki mutluluğun fiziksel güzelliklerle ilgisi bulunmadığını, burada inancı ve yaşayışıyla iyi ve erdemli eşlerin ve çocukların kastedildiğini önemle belirtirler. Bu isteklerin âhirete yönelik olduğunu ileri sürenler bulunmuşsa da bu görüş isabetli görülmemektedir.

Sûrenin buraya kadar açıklanan son bölümünde “Rahmân’ın has kul­ları”nın bazı güzel nitelikleri sıralanmıştır. Kuşkusuz Kur’an’ın insana ve insanlığa kazandırmak istediği güzellikler bunlardan ibaret değildir. 74. âyetin, “Bizi sana saygı ve itaatte kararlı olanlara öncü yap” şeklinde çevirdiğimiz son cümlesi, takvâ kavramı kapsamında, burada zikredilen ve zikredilmeyen bütün güzellikler için geçerli bir dileği içermektedir. Müminin hedefi, öncelikle ruh dünyasını Allah’ın iradesine uygun inançlarla, doğru düşünceler ve güzel duygularla, ahlâkî erdemlerle donatmaktır. Bu şekilde iç dünyasını zenginleştiren insan, eylemlerini de Allah’a saygı ve O’nun huzurunda bulunduğu bilinci ve sorumluluğu içinde gerçekleştirme çabası içinde olur. Asıl dindarlık da budur; bunun dışındaki dindarlık gösterileri ise nifaktır, riyâdır veya boş slogandır. İşte belirtilen anlamdaki gerçek dindarlığın Kur’an’daki adı takvâdır. Buna göre âyet, her müminin önüne takvâda, yani gerçek anlamdaki dindarlıkta en ileride, önde ve örnek olma şeklinde yüksek bir hedef koymaktadır.


Fil suresinin anlamı, fazileti, Türkçe meali ve tefsiri! Ezberleme için Türkçe ve Arapça okunuşu

Kaynak: POSTA.COM.TR

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 13:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1