GÖNÜLLERİN FETHEDİLDİĞİ 'ŞEHİRLERİN ANNESİ MEKKE'NİN FETHİNİN 1391. YILI

İslamiyet'in bölgedeki hakimiyetini güçlendirmesi, yeryüzünün geçmiş mabedi Kabe'nin tevhidin merkezi ve güvenlik yurdu durumuna art dönmüş olması açısından şişman ehemmiyet haiz Mekke'nin fethinin üstünden 1391 sene geçti.

GÖNÜLLERİN FETHEDİLDİĞİ 'ŞEHİRLERİN ANNESİ MEKKE'NİN FETHİNİN 1391. YILI
Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan, "Peygamber Efendimizin aldığı tedbirler yardımıyla ıvır zıvır kimi çatışmalar haricinde az elan tek görüngü yaşanmadan miladi 630'da Mekke fethedildi. Mekke'yi anemik birlikte halde tasdik düzlük Resul-i Ekrem, gün süresince ihtimal birlikte elan tek devir yaşanmayacak birlikte alicenaplık, acıma ve müsamaha örneği sergilemiştir." dedi.

Akdoğan, 11 Ocak 630'da gerçekleşen Mekke'nin fethinin 1391'inci yılı zımnında AA muhabirine meydana getirmiş yer aldığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'de "şehirlerin anası" yerine anlatım edilen Mekke'nin, geçmiş insanoğlu ve geçmiş elçi Hazreti Adem'den buyana yeryüzünün geçmiş mabedi bulunan Kabe'ye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu yönüyle Mekke'nin Arabistan'daki dini yaşamın merkezi olduğuna ayraç fail Akdoğan, Mekke'nin devir arasında peygamberlerin getirmiş yer aldığı tanrısal hakikatlerden uzaklaştığını, putların ve putperestliğin merkezi durumuna getirilmeye çalışıldığını, cahiliye insanının değme çeşitli saldırganlığı ve zulmü sergilediğini hatırlattı.

Akdoğan, Mekke'nin fethedilmesiyle kentin esas kimliği bulunan emniyetin ve tevhidin merkezi durumuna art dönmüş bulunduğunu belirterek dayanıklı baş döndürücü yönden merkezi konumda bulunan Mekke'nin putlardan arındırılıp Müslümanların kontrolüne alınmasının, İslam'ın bölgedeki hakimiyetini güçlendirdiğini anlattı.

Mekkeli müşriklerin Hudeybiye'de yapmış oldukları anlaşmayı bozması sonucu, Hazreti Muhammed'in Mekke hesabına dolaşma sonucu aldığını ve çağ dökülmesini mâni olmak üzere da nereye gidileceğini duyurulmayan tuttuğunu kail Akdoğan, "Peygamber Efendimizin aldığı tedbirler yardımıyla ıvır zıvır kimi çatışmalar haricinde az elan tek görüngü yaşanmadan miladi 630'da Mekke fethedildi. Mekke'yi anemik birlikte halde tasdik düzlük Resul-i Ekrem, gün süresince ihtimal birlikte elan tek devir yaşanmayacak birlikte alicenaplık, acıma ve müsamaha örneği sergilemiştir." niteleyerek konuştu.

"Zulüm edenlere merhametle muamelat edildi"

Akdoğan, Hazreti Muhammed'in kendine ve ashabına değme çeşitli zulmü yakışır görenlere merhametle muamelat yazar onları başıboş bıraktığını vurgulayarak şu detayları verdi:

"Efendimiz bu tavrıyla zayıfken değil, esas güçlüyken merhametli ve bağışlayıcı olmanın şişman birlikte yiğitlik bulunduğunu en iyi halde insanlığa öğretmiştir. Böylece 'alemlere yağmur olarak' gönderildiğini birlikte el elan zihinlere kazımış ve onun bu açık deniz hoşgörüsü ve merhameti yardımıyla de fethin elden akabinde binlerce can İslam ile şereflenmiştir."

Hazreti Muhammed'in Mekke'nin fethindeki çağrıyı yalnızca o devirde yaşayanlara değil, kıyamete denli doğacak dört başı mamur bireylere yaptığını vurgulayan Akdoğan, "Müslümanlar düşüncesince bu sözler, en iyi kalıp bulunan Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak, onun acıma ve hoşgörüsünü takınma sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Müslüman olmayanlar düşüncesince ise menfaatlerini sulh ve afiyet dini bulunan İslam'ın kucaklayıcı kollarına tasdik etmeleri çağrısıdır. Öyle birlikte çağırma cihazı ki elan evvela yapmış oldukları dört başı mamur hataları örten, dört başı mamur günahların affedilmesine olanak verici âlemşümul birlikte çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Öte taraftan bugün dünyanın doğusundan batısına birlikte adamlık krizi yaşandığını ve hüküm girdabında sürüklendiğini anlatım fail Akdoğan, "Bu fetih, ilkin akıbet yüzyılda yeryüzünü kasıp kavuran hüküm yanlısı dört başı mamur büyüklenme ve söylemlerin ilacının, insanlığın, sulh dini İslam'ın getirmiş yer aldığı yağmur çevresinde birleşmesinden geçtiğine uyanıklık çekmekte, 'modern cahiliye' yerine nitelendirilebilecek krizlerin aşılması düşüncesince gönüllerin fethine, rahmeti, merhameti ve müsamahayı kuşanmaya ayraç etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Mekke'nin kurtarılışı evveliyat ve daha sonra yaşananlar

Mekke'nin fethine mefruşat hazırlayan gelişmeler, Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi'nin Hudeybiye Antlaşması'na karşıt cereyan ederek Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmasıyla başladı. Bu görüngü hesabına Kureyşlilere çav gönderen Hazreti Muhammed, saldırıyı karşıcı kabileyle ittifakın sona erdirilmemesi yerinde antlaşmanın sona erdirileceğini bildirdi. Hazreti Muhammed komutasındaki İslam ordusu, teklifin onama edilmemesi hesabına 31 Aralık 629'da harbe hazırlandı.

Hazreti Muhammed'in "Size dirlik konulmadıkça, size saldırılmadıkça on paralık kimselerle çarpışmaya girmeyeceksiniz ve on paralık kimseyi öldürmeyeceksiniz" talimatı ve Fetih Suresi'nin okunmasıyla İslam ordusu Mekke'ye girdi. Çatışmalarda Mekkelilerden 6 can öldü, Müslümanlardan ise 2 yahut 3 can martir oldu. Hazreti Muhammed Mekke'ye girdiğinde umumi af anons ederek hiç kimseye dokunca verilmeyeceğini duyurdu, peşi sıra içre 360 putun bulunmuş yer aldığı Kabe'ye yönelip tamamı putları kırdırdı. Daha sonraları Müslümanlar ile Kabe'yi çevrinme fail Hz. Muhammed, geçmiş hutbeyi okuyup salat kıldırdı.

Adil birlikte konuşu sistemin kurulması üzere kent ekonomisi geliştirildi

Mekke'nin fethini kolaylaştıran zemin, Hudeybiye Antlaşması ile atıldı. Bu bağlaşma ile İslamiyet gayrı kabile, camia ile ülkelere yayıldı ve Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda birlikte çelim yerine onama edildi. Bölgede adaletli birlikte konuşu sistemin kurulması üzere kent ekonomisi geliştirildi ve ticari anlamda kervan faaliyetlerine bağlılaşım ortadan kaldırıldı.

İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye döneminin sona ermesi ve böylecene dosdoğru birlikte dini yaşama geçilmesi açısından şişman ehemmiyet haiz fetih, kentte sulh ve huzuru bilge kıldı.

Öte yandan, Kur'an-ı Kerim'de En'am Suresi'nin 92'nci ayetinde, Mekke-i Mükerreme'ye "Şehirlerin Anası" anlamına mevrut "Ümmül Kura" deniliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 20:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner1